O grupo de alimentación Gadisa mercou un sistema de Videoconferencia de Sala FHD a GDI. A integración e deseño do equipamento realizouse por técnicos da nosa empresa. Iníciase un piloto para coñecer a posible implantación do contorno Clearsea.

Comments are closed.