GDI obtivo o Certified Sales Expert Network de Lifesize (CSEN). Engádese a outras certificacións desta empresa líder mundial en videoconferencia coas que xa contan os nosos técnicos.

Comments are closed.